Tedaviler
Genel Anestezi ve Sedasyon
Genel Anestezi ve Sedasyon

Genel anestezi nedir?

Genel anestezi, ameliyat ya da cerrahi işlem öncesi anestezi doktoru kontrolünde hastanın verilen ilaçlar ile uyutulması işlemidir. Genel anestezi yapıldığında hasta, uygulanan cerrahi işlemle ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Sedasyon ile genel anestezi arasındaki fark, sedasyonda hasta yarı bilinçlidir. Diş hekimleri genel anesteziyi, korku, anksiyete ve ileri cerrahi gerektiren durumlarda uygular.

merak ettikleriniz?

Genel Anestezi ve Sedasyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Genel anestezi veya bilinçli sedasyon kimlere uygulanır?

  • Diş hekimi korkusu olan bireylerde
  • İğne fobisi ileri derecede olan bireylerde
  • Hasta için uzun süreli veya travmatik olabilecek operasyonlarda
  • Uzun süreli ağız açmakta zorlanan hastalarda
  • Tek seansta bitmeyecek işlemlerde
  • Mide bulantısı, kusma ve öğürme refleksi olan bireylerde
  • Tedaviler için uyum sağlamayan çocuklarda
  • Mental engelli hastaların tedavilerinin yapılmasında

Hangi hastalara genel anestezi uygulanmaz?

Genel anestezinin uygun olmadığı hastaların sayısı oldukça azdır. Özellikle ileri derecede solunum yolu problemleri olan hastalarda, ileri evredeki kalp ve akciğer hastalıklarında genel anestezi bazı riskler getirebilir. Böyle vakalarda zorunlu olmadıkça lokal anestezi uygulanarak kısa süreli tedaviler tercih edilmelidir.

Genel anestezi veya bilinçli sedasyon çocuklar için zararlı / riskli midir?

Genel anestezi ve bilinçli sedasyon uygulamaları genel sağlığı iyi olan hastalarda güvenle uygulanabilir. Alerjik bünyesi olan hastalarda kullanılan ilaçlara karşı alerjik reaksiyon gelişme ihtimali olabilir. Böyle hikayesi olan hastar için alerjik değerlendirme yapmak gerekebilir. Nadiren de olsa genel anestezi uygulamaları sırasında miyokard enfaktüsü, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Fakat bu durumlar genellikle yandaş hastalığı olan riskli hastalarda ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı hastalarda ise çok nadir gözlenmektedir. Uzman hekimler tarafından uygulandığı zaman risk hemen hemen yok denecek kadar azdır.

Genel Anestezi ve Sedasyon
Bilgi & Randevu